ВИКЛИК: ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ

УМОВИ КОНКУРСУ

ФОРМАТ

Відкритий конкурс ідей.

ОРГАНІЗАТОР

Crisis Management Initiative, CMI, Фінляндія (далі – Організатор).

Цілі конкурсу

Конкурс інноваційних рішень, що заохочує людей розвиватися та ділитися ідеями щодо посилення інклюзивної участі у вирішенні конфліктів.

Пріоритети конкурсу:

 • Посилення соціальної згуртованості та зростання рівня довіри у суспільстві;
 • Сприяння вирішенню конфліктів різних типів завдяки інноваційним підходам;
 • Створення інфраструктури для діалогу між різними спільнотами;
 • Стимулювання інноваційних конкретних ідей, які стосуються місцевих проблем, для посилення інклюзії та значимої участі жінок у спробах вирішення конфлікту;
 • Надання нового поштовху процесам вирішення конфліктів, які тривають;
 • Побудова нових партнерств, залучення нових учасників та підготовка нового покоління фахівців з вирішення конфліктів.

критерії участі

 • У конкурсі може взяти участь міждисциплінарна команда мінімум з 3-х учасників з гендерним балансом (не менше однієї учасниці жіночої статі для команди з 3-х осіб, не менше 30% учасниць жіночої статі – для команди чисельністю понад 3 особи);
 • Мінімум одна людина у команді має володіти англійською мовою на рівні, необхідному для публічної презентації;
 • Фокус ідеї, поданої на конкурс, має бути зосереджений на причинах та наслідках конфліктів в Україні;
 • Ідеї або запропоновані ініціативи не можуть поширювати або підтримувати ідеологію та/або позицію політичних партій;
 • Команда має бути афільована з громадською організацією (щонайменше один член команди має представляти громадську організацію);
 • Команди мають обрати керівника (лідера) команди, чия електронна адреса повинна бути чітко вказана у заявці. На цю електронну адресу будуть надходити усі повідомлення та оголошення про конкурс;
 • Участь у конкурсі передбачає, що команда та кожен її учасник повністю погоджуються з цими умовами.

Як долучитися

Якщо у вас є інноваційна ідея, яка стосується вирішення конфліктів, зберіть команду щонайменше з 3-х чоловік та заповніть форму заявки. Команда має бути афільована з громадською організацією. Кінцевий термін подання заявки – 11 січня 2019 року.

Контактна особа з команди отримає повідомлення про схвалення або відхилення заявки.

Після завершення прийому заявок, усі вони будуть перевірені на відповідність технічним критеріям. Заявки, які відповідають умовам конкурсу та подані у вказані терміни, будуть оцінені за змістовними критеріями.

Десять (10) команд, які запропонують ідеї з найбільшим потенціалом, будуть відібрані організатором конкурсу для участі в інкубаторі.

Заявка подається українською мовою.

Участь є безкоштовною.

Організатор залишає за собою право відмовити команді у реєстрації або участі, якщо виявиться, що діяльність команди (або її окремих учасників) або заявка команди не відповідають умовам конкурсу.

Організатор не несе відповідальності за збої системи при передачі даних або інші причини, що можуть спричинити зникнення заявки або затримку її відправлення.

Завдання

Запропоновані ідеї мають бути спрямовані на:

 • Формування гендерно-збалансованих громадських платформ, коаліцій, груп та спільнот у населених пунктах (в тому числі – за участі органів місцевого самоврядування), які здатні започаткувати діалог про безпечний розвиток;
 • Створення механізмів виявлення конфліктів та запобігання їх виникненню у майбутньому;
 • Розбудову інфраструктури для соціальних інновацій та зміцнення соціальної згуртованості на рівні населеного пункту (ОТГ);
 • Створення міжміських соціокультурних проектів, які мають на меті трансформацію громадського простору міста і набуття ним статусу «безпечне місто»;
 • Формування внутрішньополітичного консенсусу щодо політики реінтеграції на національному та місцевому рівні.

Ідеї можуть, окрім інших, сприяти вирішенню таких конфліктів:

 • локальні розбіжності між внутрішньо переміщеними особами та місцевими громадами;
 • різне ставлення до жителів територій, непідконтрольних Україні;
 • різне ставлення до сценаріїв деокупації Донбасу;
 • різні погляди на питання правосуддя після повернення Донбасу під контроль України;
 • різні версії щодо швидкості повернення територій, непідконтрольних Україні;
 • різні підходи до співпраці між місцевою поліцією, громадянами та органами місцевої влади;
 • суперечливе ставлення до певних історичних подій/спільного минулого тощо.

Учасники можуть запропонувати будь-які формати та активності, які відповідають меті та завданням конкурсу і є практичним втіленням їх ідеї, наприклад (але без обмеження цим переліком):

 • освітні проекти: лекторії, студії, тренінги, мастер-класи, воркшопи, хакатони, проектні семінари;
 • інформаційно-комунікативні кампанії, включаючи соціальну рекламу;
 • створення діалогових майданчиків: вільні простори, креативні простори, коворкінги, комунікаційні хаби, прес-центри;
 • арт-проекти;
 • проекти з ІТ-складовою: мобільні додатки, програми з аналізу відкритих даних для моніторингу конфліктних ситуацій;
 • моніторинг та картографування наявних і потенційних конфліктів та моделі реагування на ризики;
 • урбаністичні проекти, спрямовані на залучення різних спільнот тощо.

Критерії відбору фіналіста та одержувачів нагороди

 • Інноваційність. Ідея просуває нові, неординарні способи інклюзії та сприяє реалізації порядку денного з вирішення конфліктів та безпеки.
 • Вплив. Запропоноване рішення залучає до вирішення конфлікту учасників (особливо – жінок), які традиційно відсторонені від цього процесу.
 • Масштабування та відтворюваність. Ідея може бути масштабована чи протестована в контексті (в інших громадах та регіонах України).
 • Сприяння залученню громад.
 • Співпраця. Запропоноване рішення передбачає можливість реалізації та впровадження у співпраці з органами місцевої та регіональної влади.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

Після завершення прийому заявок, вони будуть перевірені на відповідність технічним критеріям. Заявки, які відповідають умовам конкурсу та подані у визначені терміни, оцінить незалежна група експертів з метою відібрати десять команд-фіналістів, що візьмуть участь в інкубаторі, згідно з умовами конкурсу.

Рішення групи експертів базуватиметься на критеріях, зазначених вище. Рішення не підлягає оскарженню.

Список десяти фіналістів буде оприлюднений на сайті конкурсу. Кожна команда, яка вийде у фінал, зможе вдосконалити свою ідею, скориставшись допомогою менторів. Також команди-фіналісти візьмуть участь у дводенному інкубаторі з соціальних інновацій, працюючи з менторами та іншими регіональними експертами.

У фіналі команди презентують свої ідеї незалежному журі під час публічного заходу. Фінальна церемонія дозволить продемонструвати громадськості ідеї, що вийшли до фіналу, та оголосити переможця конкурсу.

Організатор залишає за собою право не присуджувати нагороду, якщо журі вирішить, що жодна заявка не відповідає критеріям відбору фіналіста.

ПРАВА ТА зобов’язання ОРГАНІЗАТОРА

Організатор залишає за собою право змінити деталі умов конкурсу або його часові рамки. Про будь-які зміни учасники будуть поінформовані на сайті конкурсу, де оприлюднені ці умови.

Організатор не покриває будь-які витрати, які можуть виникнути у зв’язку з участю у конкурсі, якщо попередню згоду на це не було надано у письмовому вигляді.

Під час проведення конкурсу та по його завершенню організатор має право публікувати інформацію про команди, включно з іменами їх учасників та описом їх ідей. Команди свідомі того, що їх ідеї на різних етапах конкурсу будуть представлені журі, іншим командам-учасницям, а також третім сторонам, як, наприклад, медіа.

Взявши участь у конкурсі, кожний член команди погоджується з тим, що деякі його персональні дані будуть оброблятися організатором із дотриманням правил захисту персональних даних та конфіденційністю.

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ АБО відмова від участі у конкурсі

Організатор може дискваліфікувати команду, яка не дотримується умов конкурсу або не виконує інструкції. Повідомлення про дискваліфікацію буде надіслано команді електронною поштою. Також організатор має право дискваліфікувати команду, якщо виявиться, що команда або її окремі члени порушують чинне національне законодавство або прийнятні етичні норми та практики. Відповідно до законодавства, організатор та його партнери не несуть жодної відповідальності перед командою або її членами за збитки, претензії або зобов’язання, що виникають внаслідок участі у конкурсі.

Команда може відмовитися від участі у конкурсі, письмово повідомивши організатора. Вважається, що команда припинила участь у конкурсі, якщо вона не бере участь у заходах конкурсу, не заповнює необхідні документи або не виконує завдань у визначений термін або не відповідає на запити впродовж 14 днів.

ВИНАГОРОДА ТА УМОВИ ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

Команда (команди), що має найбільший потенціал, отримає нагороду у фіналі конкурсу. Нагородою є грант у 10 000 доларів США.

Грант надаватиметься принаймні одній, але не більше, ніж трьом найсильнішим командам за рішенням журі. За необхідності журі може ухвалити рішення розподілити нагороду між декількома командами.

Нагорода – це грант на розвиток, який надається команді для впровадження її ідеї. Команда, яка отримає нагороду, укладе з CMI угоду про партнерство, в якій будуть визначені умови використання гранту. Нагорода буде виплачена громадській організації, яку представляє команда-переможець. Вона нестиме повну відповідальність за сплату будь-яких коштів відповідним податковим органам: податок на прибуток, національне страхування, інші податки або внески соціального страхування, що виникають внаслідок платежів, передбачених угодою.

Переможець (переможці) мають відзвітувати організатору до 1 грудня 2019 року про використання винагороди для подальшого розвитку своєї ідеї. Якщо нагорода не буде використана на зазначених умовах, її можуть відкликати чи, у виняткових випадках, затребувати назад.

ПРАВо ІНТЕЛЕКТУАЛЬНої ВЛАСНості

Команди, що беруть участь у конкурсі, зберігають за собою право інтелектуальної власності. Команди-учасниці гарантують, що їх заявки та участь у конкурсі не порушують будь-які права третьої сторони.

ІНШІ УМОВИ

Цей конкурс регулюється законами Фінляндії. Рішення журі та організатора не підлягають оскарженню.

ПИТАННЯ

Питання по конкурсу просимо направляти на офіційну електронну адресу: irma.pidtepa@cmi.fi