критерії та нагородження

критерії участі

 • У конкурсі може взяти участь міждисциплінарна команда мінімум з 3-х учасників з гендерним балансом (не менше однієї учасниці жіночої статі для команди з 3-х осіб, не менше 30% учасниць жіночої статі – для команди чисельністю понад 3 особи);
 • Мінімум одна людина у команді має володіти англійською мовою на рівні, необхідному для публічної презентації;
 • Фокус ідеї, поданої на конкурс, має бути зосереджений на причинах та наслідках конфліктів в Україні;
 • Ідеї або запропоновані ініціативи не можуть поширювати або підтримувати ідеологію та/або позицію політичних партій;
 • Команда має бути афільована з громадською організацією (щонайменше один член команди має представляти громадську організацію);
 • Команди мають обрати керівника (лідера) команди, чия електронна адреса повинна бути чітко вказана у заявці. На цю електронну адресу будуть надходити усі повідомлення та оголошення про конкурс;
 • Участь у конкурсі передбачає, що команда та кожен її учасник повністю погоджуються з цими умовами.

Завдання

Запропоновані ідеї мають бути спрямовані на:

 • Формування гендерно-збалансованих громадських платформ, коаліцій, груп та спільнот у населених пунктах (в тому числі – за участі органів місцевого самоврядування), які здатні започаткувати діалог про безпечний розвиток;
 • Створення механізмів виявлення конфліктів та запобігання їх виникненню у майбутньому;
 • Розбудову інфраструктури для соціальних інновацій та зміцнення соціальної згуртованості на рівні населеного пункту (ОТГ);
 • Створення міжміських соціокультурних проектів, які мають на меті трансформацію громадського простору міста і набуття ним статусу «безпечне місто»;
 • Формування внутрішньополітичного консенсусу щодо політики реінтеграції на національному та місцевому рівні.

Учасники можуть запропонувати будь-які формати та активності, які відповідають меті та завданням конкурсу і є практичним втіленням їх ідеї, наприклад (але без обмеження цим переліком):

 • освітні проекти: лекторії, студії, тренінги, мастер-класи, воркшопи, хакатони, проектні семінари;
 • інформаційно-комунікативні кампанії, включаючи соціальну рекламу;
 • створення діалогових майданчиків: вільні простори, креативні простори, коворкінги, комунікаційні хаби, прес-центри;
 • арт-проекти;
 • проекти з ІТ-складовою: мобільні додатки, програми з аналізу відкритих даних для моніторингу конфліктних ситуацій;
 • моніторинг та картографування наявних і потенційних конфліктів та моделі реагування на виклики;
 • урбаністичні проекти, спрямовані на залучення різних спільнот, тощо.

Критерії відбору фіналістів та одержувачів нагороди

 • Інноваційність. Ідея просуває нові, неординарні способи інклюзії та сприяє реалізації порядку денного з вирішення конфліктів та безпеки.
 • Вплив. Запропоноване рішення залучає до вирішення конфлікту учасників (особливо – жінок), які традиційно відсторонені від цього процесу.
 • Масштабування та відтворюваність. Ідея може бути масштабована чи протестована в контексті (в інших громадах та регіонах України).
 • Сприяння залученню громад.
 • Співпраця. Запропоноване рішення передбачає можливість реалізації та впровадженння у співпраці з органами місцевої та регіональної влади.

Нагорода

Нагородою є грант у 10 000 доларів США. Грант надаватиметься принаймні одній, але не більш ніж трьом найсильнішим командам за рішенням журі. За необхідності журі може ухвалити рішення про розподіл нагороди між декількома командами.

Нагорода – це грант на розвиток, який надається команді на впровадження її ідеї. Команда, яка отримає нагороду, укладе з CMI угоду про партнерство, в якій будуть визначені умови використання гранту. Нагорода буде виплачена громадській організації, яку представляє команда-переможець. Вона нестиме повну відповідальність за сплату будь-яких коштів відповідним податковим органам: податок на прибуток, національне страхування, інші податки або внески соціального страхування, що виникають внаслідок платежів, передбачених угодою.

Переможець (переможці) мають відзвітувати організатору до 1 грудня 2019 року про використання винагороди для подальшого розвитку своєї ідеї. Якщо нагорода не буде використана на зазначених умовах, її можуть відкликати чи, у виняткових випадках, затребувати назад.