Загальна інформація

Згідно Глобального індексу миру за 2017 рік, Україна посіла 152 місце серед 163 країн світу, тобто увійшла до десятки найменш миролюбних держав. До анексії Криму та початку війни на Донбасі Україна займала 60-70 місця у цьому рейтингу.

Зростання рівня конфліктності та поляризація суспільства є закономірним наслідком збройного конфлікту. Україна зіткнулася з безпрецедентними викликами: в країні 1,5 млн. ВПО, майже у кожній родини є ті, хто воював на сході або втратив близьких та друзів в АТО. Зміцнення національної ідентичності супроводжується радикалізацією настроїв. Водночас за останні чотири роки в Україні сформувалося дієве громадянське суспільство, яке готове до діалогу та конструктивного вирішення конфліктів.

З іншого боку, підвищення участі жінок у попередженні та вирішенні збройних конфліктів стало одним з ключових пріоритетів політики на світовому рівні та було закріплено у ключових політичних документах багатьох країн, які потерпають від конфліктів. Однак здебільшого жінок продовжують виключати з процесів урегулювання конфліктів, які визначають майбутнє їхніх країн. Актуальне завдання полягає у перетворенні політичних обіцянок на реальні досягнення конфліктуючих країн. Тому реалізація порядку денного з питань жінок, вирішення конфліктів та безпеки потребує інноваційного мислення, широких партнерських зв’язків та нових підходів.

Конкурс “Виклик: інновації для вирішення конфлікту” – це платформа для співпраці, яка має сприяти розвитку нових підходів до триваючих спроб вирішення конфліктів.